Política de privacitat

Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L.. té com a objectiu respectar la privacitat dels seus usuaris i protegir les dades de caràcter personal que aquests puguin facilitar il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..

En respecte a la Llei Orgànica 3/2018, d' 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (des d'ara, LOPDGDD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (des d'ara, RGPD), aquesta tasca de recopilació de les dades es regirà a partir dels termes descrits a continuació:

Informació sobre el responsable de l'tractament, la recopilació, finalitat, legitimació i temps de conservació de les dades de caràcter personal

En la present política de privacitat es troba tota la informació sobre els tractaments de dades de caràcter personal que il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L.. realitza sobre les dades d'l'usuari. Com a mostra de compromís amb la normativa de protecció de dades, Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L.. posa a disposició de l'usuari, de manera permanent, la informació relativa a la nostra política de privacitat en la present website.

Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L.. (des d'ara, Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS)

NIF: B-62.370.408

Calle Modolell, 50, Baixos

Barcelona (08021 – Barcelona)

www.ilusiona.com

Depenent de la utilització que l'usuari faci de la present website, Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS necessitarà tractar dades de caràcter personal, que, en general, seran els següents:

 • dades identificatives (per exemple, nom, cognom, idioma, dades de contacte, etcètera).
 • Dades de connexió, localització i navegació (en cas d'interactuar amb nosaltres des del mòbil, per exemple).
 • informació comercial (per exemple, si l'usuari se subscriu a la nostra newsletter).

Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS recorda que alguna de les dades personals sol·licitades per donar accés a alguna de les funcionalitats o serveis de la present website seran obligatoris, ja que són imprescindibles per prestar el servei, donar accés a la funcionalitat en qüestió, o gestionar el motiu del seu contacte i donar-li tràmit a nivell administratiu.

Depenent de com interactuï l'usuari en la present website, es tractaran les dades de caràcter personal per a les següents finalitats:

FINALITAT
INFORMACIÓ
ATENCIÓ A EL CLIENT
Tractar les dades de caràcter personal estrictament necessàries per gestionar o resoldre la consulta, sol·licitud o petició realitzada per l'usuari, o qualsevol altra gestió relativa a peticions realitzades a totes les empreses de el grup il·lusiona.
MÀRQUETING
Es tractaran dades de caràcter personal per:
• Gestionar l'enviament de comunicacions comercials, promocions o Butlletí de tots aquells usuaris que s'hagin subscrit.
ENQUESTES DE QUALITAT
Enviament d'enquestes de qualitat sobre els productes o serveis prestats.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. En cas contrari, Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS podrà excloure l'usuari dels serveis en els que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que legalment procedeixin.

La base legal que permet el tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari es regirà pel que estableix la següent taula:

FINALITAT
LEGAL BASE
ATENCIÓ A EL CLIENT
Quan l'usuari contacti a través de qualsevol formulari habilitat a través d'aquesta pàgina web o mitjançant qualsevol altre mitjà de contacte publicitat en la present website la base legal de l'tractament és el consentiment de l'usuari.

Al seu torn, Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS té un interès legítim per atendre les sol·licituds, consultes o dubtes que plantegi l'usuari, ja sigui a través de la present website o mitjançant qualsevol mitjà de contacte existent amb l'empresa, incloses les xarxes socials en les que il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS estigui present.

Si el contacte de l'usuari amb il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS es realitza en virtut de l'exercici dels drets emparats per alguna disposició legal, incloses les reclamacions o consultes relacionades amb els serveis o productes de il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, la base legal que regeix per a aquest tractament és el compliment d'obligacions legals.

En el cas que les dades facilitades per l'usuari siguin dades de contacte d'empresaris individuals i de professionals liberals, la base legal de l'tractament l'interès legítim, tal com estipula l'article 19 de la Llei Orgànica 3/2018, d' 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en relació a l'article 6,1.f) de l'Reglament (EU) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, d' 27 d'abril de 2016.
MÀRQUETING
La base legal per al tractament de dades de caràcter personal amb les finalitats descrites en la finalitat de màrqueting és el consentiment de l'usuari.

En cas que hi hagi una relació contractual prèvia amb l'usuari, sempre que il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS hagués obtingut de forma lícita les dades de contacte de l'destinatari i les empreses per a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client, la base legal de l'tractament es basarà en l'interès legítim, amb especial referència a l'exposat en l'apartat segon de l'article 21 de la Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

En el cas que les dades facilitades per l'usuari siguin dades de contacte d'empresaris individuals i de professionals liberals, la base legal de l'tractament l'interès legítim, tal com estipula l'article 19 de la Llei Orgànica 3/2018, d' 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en relació a l'article 6,1.f) de l'Reglament (EU) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, d' 27 d'abril de 2016.
ENQUESTES DE QUALITAT
Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS té un interès legítim per fer enquestes de qualitat als usuaris, a fi d'analitzar la satisfacció de l'usuari amb la present website, la qualitat de l'atenció a client o sobre els productes i / o serveis contractats.

El termini de conservació de les dades de caràcter personal dependrà de les finalitats per a les quals hagin estat recollides:

FINALITAT
TERMINI DE CONSERVACIÓ
ATENCIÓ A EL CLIENT
Les dades de caràcter personal tractades per aquesta finalitat seran conservats el temps que sigui necessari per a atendre la consulta, sol·licitud o petició realitzada per l'usuari.
MÀRQUETING
Les dades de caràcter personal tractades per aquesta finalitat seran conservats fins que l'usuari decideixi retirar el consentiment o fins que il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS ja no disposi d'un interès legítim per tractar les dades.

En el cas de comunicacions comercials o Newsletter, ja sigui perquè l'usuari a consentit l'enviament de les mateixes o correspongui a un interès legítim de il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, l'usuari podrà donar-se de baixa de l'servei en qualsevol moment prement l'enllaç que apareix a la fi de l'missatge d'actualització que rep al seu correu electrònic.
ENQUESTES DE QUALITAT
Les dades de caràcter personal tractades per aquesta finalitat seran conservats el temps necessari per a realitzar per dur a terme les accions oportunes per millorar el nostre servei, la dels nostres productes o la usabilitat de la present website, depenent el motiu de l'enquesta, o fins que il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS anonimice les dades recollides.

S'informa l'usuari que il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS tractarà les dades de caràcter personal durant el temps en què pogués sorgir responsabilitats civils, mercantils, administratives, penals o fiscals, en compliment amb la normativa vigent en cada moment. Un cop passats aquests terminis, se suprimiran les dades de caràcter personal.

Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir o comunicar les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, així com a empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Entitats financeres
 • Entitats de detecció i prevenció de frau
 • Proveïdors de serveis tecnològics
 • Proveïdors de serveis relacionats amb atenció a el client
 • Proveïdors de serveis relacionats amb l'administració de il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS
 • Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat
 • Administracions Públiques quan així ho exigeixi la normativa vigent
 • Empreses de el grup il·lusiona:
DENOMINACIÓ
N.I.F
ALBACETE OCI 2015, S.L..
B-66.614.652
DIVERTIMENT ALCOBENDES, S.A.
A-62.047.857
BARNA OCIO 2015, S.L..
B-66.566.183
BOLERA GORBEA, S.L..
B-95.119.004
XANADÚ BALLERA 2010, S.L..
B-65.071.219
BOWLING D’ARO, S.L..
B-17.713.173
GIRONES BOWLING, S.L..
B-55.149.926
ESTACIÓ DE BOWLING 2015, S.L..
B-66.489.154
ESTACIÓ DE BOWLING, S.L.U..
B-61.053.625
FEC BILBAO 2020, S.L..
B-88.568.019
Il·lusiona CENTRES DE JOC, S.L..
B-64.928.583
Il·lusiona LA PLANA, S.L..
B-88.095.088
Il·lusiona LAS PALMAS, S.L..
B-88.452.727
TREBALLS DE MAGNÈTICA, S.L..
B-66.921.412
JOC OCIO 2016, S.L..
B-66.759.382
PAMPLONA BOWLING, S.L..
B-62.753.124
OBRES DE LA REINA, S.L..
B-67.063.685
REC 2000, S.L..
B-60.338.506
MAQUIMAT MERAVELLOS, S.L..
B-67.137.414

S'informa que il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS contracta la gestió d'algunes de les funcions necessàries per a la prestació de servei amb encarregats de tractament situats fora de la UE i que, en tot cas, garanteixen un nivell adequat de protecció de les dades personals. Per obtenir més informació, pot enviar una comunicació per escrit a l'adreça de correu electrònic rgpd@ilusiona.com.

Tractaments de dades de caràcter personal actuant com a encarregat de l'tractament de les empreses de l'GRUP il·lusiona

Responsables de l'tractament

DENOMINACIÓ
N.I.F
ALBACETE OCI 2015, S.L..
B-66.614.652
DIVERTIMENT ALCOBENDES, S.A.
A-62.047.857
BARNA OCIO 2015, S.L..
B-66.566.183
BOLERA GORBEA, S.L..
B-95.119.004
XANADÚ BALLERA 2010, S.L..
B-65.071.219
BOWLING D’ARO, S.L..
B-17.713.173
GIRONES BOWLING, S.L..
B-55.149.926
ESTACIÓ DE BOWLING 2015, S.L..
B-66.489.154
ESTACIÓ DE BOWLING, S.L.U..
B-61.053.625
FEC BILBAO 2020, S.L..
B-88.568.019
Il·lusiona CENTRES DE JOC, S.L..
B-64.928.583
Il·lusiona LA PLANA, S.L..
B-88.095.088
Il·lusiona LAS PALMAS, S.L..
B-88.452.727
ZONA INMEL, S.L..
B-87.246.088
TREBALLS DE MAGNÈTICA, S.L..
B-66.921.412
JOC OCIO 2016, S.L..
B-66.759.382
PAMPLONA BOWLING, S.L..
B-62.753.124
OBRES DE LA REINA, S.L..
B-67.063.685
REC 2000, S.L..
B-60.338.506
MAQUIMAT MERAVELLOS, S.L..
B-67.137.414

Tractament de dades personals a compte de l'responsable de l'tractament

Depenent de la utilització que l'interessat realitzi de la present website, Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, a càrrec de l'responsable de l'tractament oportú, necessitarà tractar dades de caràcter personal, que, en general, seran els següents:

 • dades identificatives (per exemple, nom, cognom, idioma, dades de contacte, formació, experiència professional, etcètera).

Si l'interessat decideix postular-se per una oferta de treball a través de la secció "Treballa amb nosaltres", Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS tractarà les dades de caràcter personal a compte de l'responsable de l'tractament per a les següents finalitats:

FINALITAT
LEGAL BASE
GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE TREBALL REBUDES
Tractar les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari a través de la present website per presentar la seva candidatura als processos de selecció de personal de l'responsable de l'tractament i / o a les empreses de el grup il·lusiona.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. En cas contrari, el responsable de tractament o l'encarregat de l'tractament, si és el cas, podran excloure l'usuari de les fases de selecció de personal en els que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que legalment procedeixin.

La base legal que permet el tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari es regirà pel que estableix la següent taula:

FINALITAT
LEGAL BASE
GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE TREBALL REBUDES
La base legal per al tractament de dades de caràcter personal amb les finalitats descrites en la finalitat de gestió de les sol·licituds de treball rebudes és el consentiment de l'usuari.

El termini de conservació de les dades de caràcter personal dependrà de les finalitats per a les quals hagin estat recollides:

FINALITAT
TERMINI DE CONSERVACIÓ
GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE TREBALL REBUDES
Les dades de caràcter personal tractades per aquesta finalitat seran conservats fins que l'usuari decideixi retirar el consentiment. De la mateixa manera, el responsable de l'tractament tractarà les dades de caràcter personal facilitades per aquesta finalitat per a futures seleccions de personal, queda reservada la facultat d'eliminar-los o destruir-los sense previ avís.

S'informa a l'usuari que es tractarà les dades de caràcter personal durant el temps en què pogués sorgir responsabilitats civils, mercantils, administratives, penals o fiscals, en compliment amb la normativa vigent en cada moment. Un cop passats aquests terminis, se suprimiran les dades de caràcter personal.

Videovigilància a les instal·lacions de il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS

En els centres i instal·lacions de les empreses de el Grup Ilusiona es compta amb càmeres i / o videocàmeres de seguretat que capten dades de caràcter persones (imatge i so). S'informa l'usuari que podrà trobar un cartell informatiu en els centres i instal·lacions de de el Grup Ilusiona amb la informació indispensable sobre el tractament de les dades personals. A fi d'emplenar aquesta informació, facilitem als usuaris la informació addicional oportuna de cadascuna de les nostres empreses:

DENOMINACIÓ
N.I.F
ALBACETE OCI 2015, S.L..
B-66.614.652
DIVERTIMENT ALCOBENDES, S.A.
A-62.047.857
BARNA OCIO 2015, S.L..
B-66.566.183
BOLERA GORBEA, S.L..
B-95.119.004
XANADÚ BALLERA 2010, S.L..
B-65.071.219
BOWLING D’ARO, S.L..
B-17.713.173
GIRONES BOWLING, S.L..
B-55.149.926
ESTACIÓ DE BOWLING 2015, S.L..
B-66.489.154
ESTACIÓ DE BOWLING, S.L.U..
B-61.053.625
FEC BILBAO 2020, S.L..
B-88.568.019
Il·lusiona CENTRES DE JOC, S.L..
B-64.928.583
Il·lusiona LA PLANA, S.L..
B-88.095.088
Il·lusiona LAS PALMAS, S.L..
B-88.452.727
TREBALLS DE MAGNÈTICA, S.L..
B-66.921.412
JOC OCIO 2016, S.L..
B-66.759.382
PAMPLONA BOWLING, S.L..
B-62.753.124
OBRES DE LA REINA, S.L..
B-67.063.685
REC 2000, S.L..
B-60.338.506
MAQUIMAT MERAVELLOS, S.L..
B-67.137.414

Drets dels usuaris

Els usuaris que hagin facilitat dades de caràcter personal perquè els responsables de l'tractament oportuns pertanyents a l'GRUP il·lusiona i / o a il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS els tractin disposen dels següents drets:

DRET
DESCRIPCIÓ
DRET D'ACCÉS
L'usuari té dret a obtenir de il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS confirmació de si s'estan tractant o no dades de caràcter personal que el concerneixen, així com a accedir a les dades personals que il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS disposi.
DRET DE RECTIFICACIÓ
L'usuari té dret a sol·licitar que il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS rectifiqui les dades inexactes que el concerneixen. També tindrà dret a que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
DRET DE SUPRESSIÓ / DRET A L'OBLIT
L'usuari tindrà dret a que il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS suprimeixi les dades personals que el concerneixen, sempre tenint en compte els requisits que estableix la legislació vigent.
DRET D'ALTRES
L'usuari tindrà dret a sol·licitar a il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS la limitació de l'tractament de les dades personals, sempre tenint en compte els requisits que estableix la legislació vigent.
DRET D'OPOSICIÓ
L'usuari té dret a oposar-se que il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS tracti les dades personals que el concerneixen quan aquests siguin objecte d'un tractament basat en l'interès públic o legítim. En aquest cas, Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ
L'usuari té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en la present política de privacitat o si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament (EU) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, d' 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, d' 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

L'usuari podrà exercir els drets descrits anteriorment dirigint una comunicació per escrit a l'adreça: Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos, de la localitat de Madrid (C.P. 28001 – Madrid); o bé a través de correu electrònic rgpd@ilusiona.com incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar i assumpte "PROTECCIÓ DE DADES - il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS".

xarxes Socials

Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS està present a les principals xarxes socials: Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube. Per aquest motiu assumeix el paper de Responsable de l'Tractament de les dades abocaments en els seus perfils derivat de amics, m'agrada, Els seguidors seguidors, comentaris, pins, etc..

L'usuari accepta expressament estar sotmès a les condicions i termes que, en matèria de privacitat, disposen les diferents xarxes socials o plataformes on il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS està present, facultant a aquest a utilitzar els mitjans que les mateixes xarxes li permet per informar els usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.

Menors d'edat

Els menors de 14 anys no podran usar els serveis disponibles a la present lloc web sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través d'aquesta lloc web pels menors al seu càrrec, incloent l'emplenament dels formularis amb les dades personals d'aquests menors i el marcatge, si és el cas, de les caselles que els acompanyen.

En aquest sentit, i en la mesura que il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS no té capacitat per controlar si els usuaris són o no menors d'edat, hauran de ser els pares, tutors o representants legals els que s'habiliten els mecanismes necessaris per evitar que els menors accedeixin a aquesta lloc web i / o facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS cap responsabilitat a l'respecte.

Seguretat aplicada a les dades de caràcter personal

Amb l'objecte de garantir la seguretat i integritat de les dades facilitades que siguin de caràcter personal, Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb l'objectiu d'evitar la pèrdua de les dades, així com el tractament o l'accés no autoritzat de tercers tal com estipula la legislació vigent en la matèria i tenint en compte l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades.

Canvis en la política de privacitat

La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment en base a les necessitats pròpies de la website i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, reservant il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS aquest dret en exclusiva.

En cas de realitzar aquesta modificació, Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS informarà l'usuari dels canvis en qüestió si són significatius per la teva privacitat, de manera que es pugui revisar els canvis introduïts, a fi de valorar l'oposició als tractaments de dades de caràcter personal o donar-se de baixa en algun servei o funcionalitat. En qualsevol cas, si es requereix el consentiment per al tractament de dades de caràcter personal per a finalitats diferents que preveu la present política de privacitat, se sol·licitarà el consentiment de l'usuari segons les previsions de la normativa relativa a protecció de dades vigent en cada moment.

Contacte amb il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS

Calle Modolell, 50, Baixos

Barcelona (08021 – Barcelona)

tel. 93.434.03.17

rgpd@ilusiona.com

darrera modificació: 3 de març de 2021

Text legal desenvolupat per:

Àrea Digital Advocats, S.L.P.

adabogados.net

Informació addicional sobre videovigilància

ALBACETE OCI 2015, S.L..
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
ALBACETE OCI 2015, S.L..
NIF B-66.614.652
FINALITAT
Captació d'imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
Les dades de caràcter personal seran suprimits en un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions.
BASE LEGAL DEL TRACTAMENT
ALBACETE OCI 2015, S.L.. té un interès legítim per captar imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
El deure d'informació s'entendrà complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible, en el qual s'informa de l'existència d'el tractament, la identitat de l'responsable i la possibilitat d'exercir els drets que corresponen.
DESTINATARIS
ALARMES, ASSISTÈNCIA I SEGURETAT, S.L..
Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
Empreses de seguretat que prestin serveis de videovigilància i serveis d'alarma, ja sigui a través de detecció de moviment, calor, so o qualsevol altra aplicació tècnica disponible.
DRETS
accés, rectificació, supressió, limitació o oposició
Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos de la localitat de Madrid (28001- Madrid), o mitjançant rgpd@ilusiona.com

ALBACETE OCI 2015, S.L.. informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb ALBACETE OCI 2015, S.L., així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
 • ALARMES, ASSISTÈNCIA I SEGURETAT, S.L..
 • Forces i Cossos de Seguretat
DIVERTIMENT ALCOBENDES, S.A.
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
DIVERTIMENT ALCOBENDES, S.A.
NIF A-62.047.857
FINALITAT
Captació d'imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
Les dades de caràcter personal seran suprimits en un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions.
BASE LEGAL DEL TRACTAMENT
DIVERTIMENT ALCOBENDES, S.A. té un interès legítim per captar imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
El deure d'informació s'entendrà complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible, en el qual s'informa de l'existència d'el tractament, la identitat de l'responsable i la possibilitat d'exercir els drets que corresponen.
DESTINATARIS
ALARMES, ASSISTÈNCIA I SEGURETAT, S.L.. Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L.. Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
Empreses de seguretat que prestin serveis de videovigilància i serveis d'alarma, ja sigui a través de detecció de moviment, calor, so o qualsevol altra aplicació tècnica disponible.
DRETS
accés, rectificació, supressió, limitació o oposició
Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos de la localitat de Madrid (28001- Madrid), o mitjançant rgpd@ilusiona.com

DIVERTIMENT ALCOBENDES, S.A. informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb ALCOBENDAS ENTERTAINMENT, S.A., així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
 • ALARMES, ASSISTÈNCIA I SEGURETAT, S.L..
 • Forces i Cossos de Seguretat
BARNA OCIO 2015, S.L..
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
BARNA OCIO 2015, S.L..
NIF B-66.566.183
FINALITAT
Captació d'imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
Les dades de caràcter personal seran suprimits en un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions.
BASE LEGAL DEL TRACTAMENT
BARNA OCIO 2015, S.L.. té un interès legítim per captar imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
El deure d'informació s'entendrà complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible, en el qual s'informa de l'existència d'el tractament, la identitat de l'responsable i la possibilitat d'exercir els drets que corresponen.
DESTINATARIS
9TEKNIC BLANES, S.L..
Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
Empreses de seguretat que prestin serveis de videovigilància i serveis d'alarma, ja sigui a través de detecció de moviment, calor, so o qualsevol altra aplicació tècnica disponible.
DRETS
accés, rectificació, supressió, limitació o oposició
Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos de la localitat de Madrid (28001- Madrid), o mitjançant rgpd@ilusiona.com

BARNA OCIO 2015, S.L.. informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb BARNA LLEURE 2015, S.L., així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
 • 9TEKNIC BLANES, S.L..
 • Forces i Cossos de Seguretat
BOLERA GORBEA, S.L..
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
BOLERA GORBEA, S.L..
NIF B-95.119.004
FINALITAT
Captació d'imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
Les dades de caràcter personal seran suprimits en un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions.
BASE LEGAL DEL TRACTAMENT
BOLERA GORBEA, S.L.. té un interès legítim per captar imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
El deure d'informació s'entendrà complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible, en el qual s'informa de l'existència d'el tractament, la identitat de l'responsable i la possibilitat d'exercir els drets que corresponen.
DESTINATARIS
9TEKNIC BLANES, S.L..
Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
Empreses de seguretat que prestin serveis de videovigilància i serveis d'alarma, ja sigui a través de detecció de moviment, calor, so o qualsevol altra aplicació tècnica disponible.
DRETS
accés, rectificació, supressió, limitació o oposició
Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos de la localitat de Madrid (28001- Madrid), o mitjançant rgpd@ilusiona.com

BOLERA GORBEA, S.L.. informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb BOLERA GORBEA, S.L., així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
 • 9TEKNIC BLANES, S.L..
 • Forces i Cossos de Seguretat
XANADÚ BALLERA 2010, S.L..
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
XANADÚ BALLERA 2010, S.L..
NIF B-65.071.219
FINALITAT
Captació d'imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
Les dades de caràcter personal seran suprimits en un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions.
BASE LEGAL DEL TRACTAMENT
XANADÚ BALLERA 2010, S.L.. té un interès legítim per captar imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
El deure d'informació s'entendrà complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible, en el qual s'informa de l'existència d'el tractament, la identitat de l'responsable i la possibilitat d'exercir els drets que corresponen.
DESTINATARIS
ALARMES, ASSISTÈNCIA I SEGURETAT, S.L..
Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
Empreses de seguretat que prestin serveis de videovigilància i serveis d'alarma, ja sigui a través de detecció de moviment, calor, so o qualsevol altra aplicació tècnica disponible.
DRETS
accés, rectificació, supressió, limitació o oposició
Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos de la localitat de Madrid (28001- Madrid), o mitjançant rgpd@ilusiona.com

XANADÚ BALLERA 2010, S.L.. informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb BOLERA Xanadú 2010, S.L., així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
 • ALARMES, ASSISTÈNCIA I SEGURETAT, S.L..
 • Forces i Cossos de Seguretat
BOWLING D’ARO, S.L..
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
BOWLING D’ARO, S.L..
NIF B-17.713.173
FINALITAT
Captació d'imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
Les dades de caràcter personal seran suprimits en un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions.
BASE LEGAL DEL TRACTAMENT
BOWLING D’ARO, S.L.. té un interès legítim per captar imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
El deure d'informació s'entendrà complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible, en el qual s'informa de l'existència d'el tractament, la identitat de l'responsable i la possibilitat d'exercir els drets que corresponen.
DESTINATARIS
GRAU 3 SEGURETAT 2011, S.L..
Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
Empreses de seguretat que prestin serveis de videovigilància i serveis d'alarma, ja sigui a través de detecció de moviment, calor, so o qualsevol altra aplicació tècnica disponible.
DRETS
accés, rectificació, supressió, limitació o oposició
Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos de la localitat de Madrid (28001- Madrid), o mitjançant rgpd@ilusiona.com

BOWLING D’ARO, S.L.. informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb BOWLING D'ARO, S.L., així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
 • GRAU 3 SEGURETAT 2011, S.L..
 • Forces i Cossos de Seguretat
GIRONES BOWLING, S.L..
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
GIRONES BOWLING, S.L..
NIF B-55.149.926
FINALITAT
Captació d'imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
Les dades de caràcter personal seran suprimits en un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions.
BASE LEGAL DEL TRACTAMENT
GIRONES BOWLING, S.L.. té un interès legítim per captar imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
El deure d'informació s'entendrà complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible, en el qual s'informa de l'existència d'el tractament, la identitat de l'responsable i la possibilitat d'exercir els drets que corresponen.
DESTINATARIS
PLANA FÀBREGA GIRONA, S.L..
Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
Empreses de seguretat que prestin serveis de videovigilància i serveis d'alarma, ja sigui a través de detecció de moviment, calor, so o qualsevol altra aplicació tècnica disponible.
DRETS
accés, rectificació, supressió, limitació o oposició
Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos de la localitat de Madrid (28001- Madrid), o mitjançant rgpd@ilusiona.com

GIRONES BOWLING, S.L.. informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb BOWLING GIRONES, S.L., així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
 • PLANA FÀBREGA GIRONA, S.L..
 • Forces i Cossos de Seguretat
ESTACIÓ DE BOWLING 2015, S.L..
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
ESTACIÓ DE BOWLING 2015, S.L..
NIF B-66.489.154
FINALITAT
Captació d'imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
Les dades de caràcter personal seran suprimits en un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions.
BASE LEGAL DEL TRACTAMENT
ESTACIÓ DE BOWLING 2015, S.L.. té un interès legítim per captar imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
El deure d'informació s'entendrà complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible, en el qual s'informa de l'existència d'el tractament, la identitat de l'responsable i la possibilitat d'exercir els drets que corresponen.
DESTINATARIS
Carlus SISTEMES DE SEGURETAT, S.L..
Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
Empreses de seguretat que prestin serveis de videovigilància i serveis d'alarma, ja sigui a través de detecció de moviment, calor, so o qualsevol altra aplicació tècnica disponible.
DRETS
accés, rectificació, supressió, limitació o oposició
Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos de la localitat de Madrid (28001- Madrid), o mitjançant rgpd@ilusiona.com

ESTACIÓ DE BOWLING 2015, S.L.. informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb BOWLING STATION 2015, S.L., així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
 • Carlus SISTEMES DE SEGURETAT, S.L..
 • Forces i Cossos de Seguretat
ESTACIÓ DE BOWLING, S.L.U..
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
ESTACIÓ DE BOWLING, S.L.U..
NIF B-61.053.625
FINALITAT
Captació d'imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
Les dades de caràcter personal seran suprimits en un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions.
BASE LEGAL DEL TRACTAMENT
ESTACIÓ DE BOWLING, S.L.. té un interès legítim per captar imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
El deure d'informació s'entendrà complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible, en el qual s'informa de l'existència d'el tractament, la identitat de l'responsable i la possibilitat d'exercir els drets que corresponen.
DESTINATARIS
Carlus SISTEMES DE SEGURETAT, S.L..
Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
Empreses de seguretat que prestin serveis de videovigilància i serveis d'alarma, ja sigui a través de detecció de moviment, calor, so o qualsevol altra aplicació tècnica disponible.
DRETS
accés, rectificació, supressió, limitació o oposició
Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos de la localitat de Madrid (28001- Madrid), o mitjançant rgpd@ilusiona.com

ESTACIÓ DE BOWLING, S.L.. informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb BOWLING STATION, S.L., així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
 • Carlus SISTEMES DE SEGURETAT, S.L..
 • Forces i Cossos de Seguretat
FEC BILBAO 2020, S.L..
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
FEC BILBAO 2020, S.L..
NIF B-88.568.019
FINALITAT
Captació d'imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
Les dades de caràcter personal seran suprimits en un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions.
BASE LEGAL DEL TRACTAMENT
FEC BILBAO 2020, S.L.. té un interès legítim per captar imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
El deure d'informació s'entendrà complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible, en el qual s'informa de l'existència d'el tractament, la identitat de l'responsable i la possibilitat d'exercir els drets que corresponen.
DESTINATARIS
SISTEMES DE SEGURETAT, S.A.U.
Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
Empreses de seguretat que prestin serveis de videovigilància i serveis d'alarma, ja sigui a través de detecció de moviment, calor, so o qualsevol altra aplicació tècnica disponible.
DRETS
accés, rectificació, supressió, limitació o oposició
Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos de la localitat de Madrid (28001- Madrid), o mitjançant rgpd@ilusiona.com

FEC BILBAO 2020, S.L.. informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb FEC BILBAO 2020, S.L., així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
 • SISTEMES DE SEGURETAT, S.A.U.
 • Forces i Cossos de Seguretat
Il·lusiona CENTRES DE JOC, S.L..
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Il·lusiona CENTRES DE JOC, S.L..
NIF B-64.928.583
FINALITAT
Captació d'imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
Les dades de caràcter personal seran suprimits en un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions.
BASE LEGAL DEL TRACTAMENT
Il·lusiona CENTRES DE JOC, S.L.. té un interès legítim per captar imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
El deure d'informació s'entendrà complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible, en el qual s'informa de l'existència d'el tractament, la identitat de l'responsable i la possibilitat d'exercir els drets que corresponen.
DESTINATARIS
Carlus SISTEMES DE SEGURETAT, S.L..
Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
Empreses de seguretat que prestin serveis de videovigilància i serveis d'alarma, ja sigui a través de detecció de moviment, calor, so o qualsevol altra aplicació tècnica disponible.
DRETS
accés, rectificació, supressió, limitació o oposició
Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos de la localitat de Madrid (28001- Madrid), o mitjançant rgpd@ilusiona.com

Il·lusiona CENTRES DE JOC, S.L.. informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb il·lusiona CENTRES DE JOC, S.L., així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
 • Carlus SISTEMES DE SEGURETAT, S.L..
 • Forces i Cossos de Seguretat
Il·lusiona LA PLANA, S.L..
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Il·lusiona LA PLANA, S.L..
NIF B-88.095.088
FINALITAT
Captació d'imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
Les dades de caràcter personal seran suprimits en un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions.
BASE LEGAL DEL TRACTAMENT
Il·lusiona LA PLANA, S.L.. té un interès legítim per captar imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
El deure d'informació s'entendrà complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible, en el qual s'informa de l'existència d'el tractament, la identitat de l'responsable i la possibilitat d'exercir els drets que corresponen.
DESTINATARIS
AAS SEGURETAT, S.L..
Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
Empreses de seguretat que prestin serveis de videovigilància i serveis d'alarma, ja sigui a través de detecció de moviment, calor, so o qualsevol altra aplicació tècnica disponible.
DRETS
accés, rectificació, supressió, limitació o oposició
Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos de la localitat de Madrid (28001- Madrid), o mitjançant rgpd@ilusiona.com

Il·lusiona LA PLANA, S.L.. informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb il·lusiona LA PLANA, S.L., així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
 • AAS SEGURETAT, S.L..
 • Forces i Cossos de Seguretat
Il·lusiona LAS PALMAS, S.L..
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Il·lusiona LAS PALMAS, S.L..
NIF B-88.452.727
FINALITAT
Captació d'imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
Les dades de caràcter personal seran suprimits en un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions.
BASE LEGAL DEL TRACTAMENT
Il·lusiona LAS PALMAS, S.L.. té un interès legítim per captar imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
El deure d'informació s'entendrà complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible, en el qual s'informa de l'existència d'el tractament, la identitat de l'responsable i la possibilitat d'exercir els drets que corresponen.
DESTINATARIS
AAS INCENDIO, S.L..
Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
Empreses de seguretat que prestin serveis de videovigilància i serveis d'alarma, ja sigui a través de detecció de moviment, calor, so o qualsevol altra aplicació tècnica disponible.
DRETS
accés, rectificació, supressió, limitació o oposició
Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos de la localitat de Madrid (28001- Madrid), o mitjançant rgpd@ilusiona.com

Il·lusiona LAS PALMAS, S.L.. informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb il·lusiona LAS PALMAS, S.L., així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
 • AAS INCENDIO, S.L..
 • Forces i Cossos de Seguretat
TREBALLS DE MAGNÈTICA, S.L..
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
TREBALLS DE MAGNÈTICA, S.L..
NIF B-66.921.412
FINALITAT
Captació d'imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
Les dades de caràcter personal seran suprimits en un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions.
BASE LEGAL DEL TRACTAMENT
TREBALLS DE MAGNÈTICA, S.L.. té un interès legítim per captar imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
El deure d'informació s'entendrà complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible, en el qual s'informa de l'existència d'el tractament, la identitat de l'responsable i la possibilitat d'exercir els drets que corresponen.
DESTINATARIS
Carlus SISTEMES DE SEGURETAT, S.L..
Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
Empreses de seguretat que prestin serveis de videovigilància i serveis d'alarma, ja sigui a través de detecció de moviment, calor, so o qualsevol altra aplicació tècnica disponible.
DRETS
accés, rectificació, supressió, limitació o oposició
Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos de la localitat de Madrid (28001- Madrid), o mitjançant rgpd@ilusiona.com

TREBALLS DE MAGNÈTICA, S.L.. informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb MAGNETICS WORKS, S.L., així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
 • Carlus SISTEMES DE SEGURETAT, S.L..
 • Forces i Cossos de Seguretat
JOC OCIO 2016, S.L..
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
JOC OCIO 2016, S.L..
NIF B-66.759.382
FINALITAT
Captació d'imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
Les dades de caràcter personal seran suprimits en un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions.
BASE LEGAL DEL TRACTAMENT
JOC OCIO 2016, S.L.. té un interès legítim per captar imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
El deure d'informació s'entendrà complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible, en el qual s'informa de l'existència d'el tractament, la identitat de l'responsable i la possibilitat d'exercir els drets que corresponen.
DESTINATARIS
Carlus SISTEMES DE SEGURETAT, S.L..
Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
Empreses de seguretat que prestin serveis de videovigilància i serveis d'alarma, ja sigui a través de detecció de moviment, calor, so o qualsevol altra aplicació tècnica disponible.
DRETS
accés, rectificació, supressió, limitació o oposició
Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos de la localitat de Madrid (28001- Madrid), o mitjançant rgpd@ilusiona.com

JOC OCIO 2016, S.L.. informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb OCI GAME 2016, S.L., així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
 • Carlus SISTEMES DE SEGURETAT, S.L..
 • Forces i Cossos de Seguretat
PAMPLONA BOWLING, S.L..
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
PAMPLONA BOWLING, S.L..
NIF B-62.753.124
FINALITAT
Captació d'imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
Les dades de caràcter personal seran suprimits en un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions.
BASE LEGAL DEL TRACTAMENT
PAMPLONA BOWLING, S.L.. té un interès legítim per captar imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
El deure d'informació s'entendrà complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible, en el qual s'informa de l'existència d'el tractament, la identitat de l'responsable i la possibilitat d'exercir els drets que corresponen.
DESTINATARIS
Carlus SISTEMES DE SEGURETAT, S.L..
Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
Empreses de seguretat que prestin serveis de videovigilància i serveis d'alarma, ja sigui a través de detecció de moviment, calor, so o qualsevol altra aplicació tècnica disponible.
DRETS
accés, rectificació, supressió, limitació o oposició
Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos de la localitat de Madrid (28001- Madrid), o mitjançant rgpd@ilusiona.com

PAMPLONA BOWLING, S.L.. informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb PAMPLONA BOWLING, S.L., així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
 • Carlus SISTEMES DE SEGURETAT, S.L..
 • Forces i Cossos de Seguretat
OBRES DE LA REINA, S.L..
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
OBRES DE LA REINA, S.L..
NIF B-67.063.685
FINALITAT
Captació d'imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
Les dades de caràcter personal seran suprimits en un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions.
BASE LEGAL DEL TRACTAMENT
OBRES DE LA REINA, S.L.. té un interès legítim per captar imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
El deure d'informació s'entendrà complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible, en el qual s'informa de l'existència d'el tractament, la identitat de l'responsable i la possibilitat d'exercir els drets que corresponen.
DESTINATARIS
Carlus SISTEMES DE SEGURETAT, S.L..
Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
Empreses de seguretat que prestin serveis de videovigilància i serveis d'alarma, ja sigui a través de detecció de moviment, calor, so o qualsevol altra aplicació tècnica disponible.
DRETS
accés, rectificació, supressió, limitació o oposició
Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos de la localitat de Madrid (28001- Madrid), o mitjançant rgpd@ilusiona.com

OBRES DE LA REINA, S.L.. informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb QUEENS WORKS, S.L., així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
 • Carlus SISTEMES DE SEGURETAT, S.L..
 • Forces i Cossos de Seguretat
REC 2000, S.L..
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
REC 2000, S.L..
NIF B-60.338.506
FINALITAT
Captació d'imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
Les dades de caràcter personal seran suprimits en un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions.
BASE LEGAL DEL TRACTAMENT
REC 2000, S.L.. té un interès legítim per captar imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
El deure d'informació s'entendrà complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible, en el qual s'informa de l'existència d'el tractament, la identitat de l'responsable i la possibilitat d'exercir els drets que corresponen.
DESTINATARIS
Carlus SISTEMES DE SEGURETAT, S.L..
Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
Empreses de seguretat que prestin serveis de videovigilància i serveis d'alarma, ja sigui a través de detecció de moviment, calor, so o qualsevol altra aplicació tècnica disponible.
DRETS
accés, rectificació, supressió, limitació o oposició
Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos de la localitat de Madrid (28001- Madrid), o mitjançant rgpd@ilusiona.com

REC 2000, S.L.. informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb REC 2000, S.L., així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
 • Carlus SISTEMES DE SEGURETAT, S.L..
 • Forces i Cossos de Seguretat
MAQUIMAT MERAVELLOS, S.L..
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
MAQUIMAT MERAVELLOS, S.L..
NIF B-67.137.414
FINALITAT
Captació d'imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
Les dades de caràcter personal seran suprimits en un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions.
BASE LEGAL DEL TRACTAMENT
MAQUIMAT MERAVELLOS, S.L.. té un interès legítim per captar imatges a través de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions i control dels treballadors (relació laboral).
El deure d'informació s'entendrà complert mitjançant la col·locació d'un dispositiu informatiu en un lloc prou visible, en el qual s'informa de l'existència d'el tractament, la identitat de l'responsable i la possibilitat d'exercir els drets que corresponen.
DESTINATARIS
Carlus SISTEMES DE SEGURETAT, S.L..
Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat
Empreses de seguretat que prestin serveis de videovigilància i serveis d'alarma, ja sigui a través de detecció de moviment, calor, so o qualsevol altra aplicació tècnica disponible.
DRETS
accés, rectificació, supressió, limitació o oposició
Carrer General Díaz Porlier, 14, Baixos de la localitat de Madrid (28001- Madrid), o mitjançant rgpd@ilusiona.com

MAQUIMAT MERAVELLOS, S.L.. informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb WONDERFUL MAQUIMAT, S.L., així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

 • Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L..
 • Carlus SISTEMES DE SEGURETAT, S.L..
 • Forces i Cossos de Seguretat