Avís Legal

En virtut del que estipula l'article 10 de la Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa a l'usuari que el domini www.ilusiona.com pertany, com a titular a:

Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, S.L.. (des d'ara, Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS)

NIF: B-62.370.408

Calle Modolell, 50, Baixos

Barcelona (08021 – Barcelona)

www.ilusiona.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb número de Tom 33.043, foli 126, Full B-220.741, inscripció 1ª

CONDICIONS D'ÚS

L'ús d'aquesta lloc web es regirà per les presents condicions, incloent-se els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris. És per això que des il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS li preguem que llegeixi atentament aquestes condicions ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions.

Ha de saber que amb el mer accés a la lloc web ja se li considera com "usuari" de la mateixa i amb això accepta expressament, de forma automàtica i voluntària, les condicions vigents en cada moment. En cas que no desitgi acceptar-se li recomana no seguir fent ús de la lloc web. Cal destacar que l'accés a www.ilusiona.com és gratuït i no exigeix ​​prèvia subscripció o registre.

Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS es reserva el dret, en exclusiva i en qualsevol moment, a revisar les presents condicions per a introduir modificacions derivades de canvis legislatius o per decisions corporatives, es compromet a publicar i amb això informar de les variacions que puguin afectar els usuaris. Aquestes modificacions s'entendran acceptades quan l'usuari segueixi fent ús de la lloc web.

així mateix, Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, l'estructura i disseny de la lloc web, així com els serveis o continguts. Amb aquests mateixos termes, durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millores es podrà suspendre l'accés a la website.

Podria passar que derivat de les modificacions en la lloc web descrites en el paràgraf anterior s'incloguessin nous continguts o serveis que a més d'estar subjectes a aquestes condicions d'ús també ho estiguessin a condicions particulars o especials que ampliessin o substituïssin les presents. En cas que hi hagués alguna discordança entre les generals i les particulars, prevaldrà l'estipulat en aquestes últimes.

Obligacions i responsabilitats dels usuaris

Durant l'ús de la present lloc web, l'usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic durant l'ús de la present lloc web, quedant prohibit l'ús amb finalitats il·lícites, enganyosos, malintencionats o lesius per a il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS o tercers. per tant, l'ús ha de ser adequat i correcte, abstenint-se l'usuari a realitzar conductes nocives a la imatge, interessos i / o drets de il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS i / o tercers o danyi, inutilitzi o sobrecarregui la lloc web. així mateix, se d'accedir, utilitzar i / o manipular les dades de il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS.

L'usuari es compromet a facilitar informació veraç a través de les comunicacions amb il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, constituint-se com únic responsable dels danys o perjudicis que pogués causar aquesta informació, per ser inexacta o falsa, tant a il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS com a tercers.

Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus. no obstant això, s'ha de tenir en compte que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són enterament fiables pel que il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin incidir en els sistemes informàtics, documents i / o fitxers de l'usuari. Preguem als usuaris que s'abstinguin d'introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o sistemes físics o lògics que puguin provocar danys a il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS o tercers.

Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS es reserva el dret a emprendre les accions legals necessàries en defensa dels seus interessos o suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat a la lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Propietat Intel·lectual i Industrial. enllaços d'entrada d'admissió / hipervincles

Permís per reproduir fotografies

els continguts, les fotografies, vídeos, els dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe que pugui ser susceptible de comercialització o ús industrial mostrats en la lloc web són propietat de il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS, o de tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en la lloc web o en qualsevol xarxa social on il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS estigui present, excepte en aquells casos en què hi hagi una indicació expressa en contra, i estan protegits, entre altres, per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida la reproducció de la present lloc web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS. sense perjudici, l'usuari tindrà el dret a crear enllaços a la pàgina de la lloc web per a l'ús privat i no comercial subjecte a diferents condicions, reservant il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS el dret a sol·licitar, en qualsevol moment, l'eliminació immediata de qualsevol enllaç a la lloc web. Les condicions són:

  • Serà un dret revocable i no exclusiu.
  • No podrà donar a entendre que il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS recomana aquest lloc web, serveis o productes ni falsejar la seva relació.
  • No ha d'incloure continguts considerats de mal gust, obscè, ofensius controvertits, incitadors a la violència o discriminació per sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícit.
  • L'enllaç d'adreçar a la lloc web, sense que es permeti la reproducció com a part del seu web o dins d'un dels seus frames o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines de la lloc web.

Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la lloc web. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d'aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

Responsabilitat de l'empresa

Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS no es fa responsable dels problemes resultants de el mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com d'aquelles derivades d'interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Tant l'accés a la lloc web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. per tant, Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS no es responsabilitza de les conseqüències que pogués ocasionar aquest ús o accés a la informació i únicament procedirà a l'eliminació, el més aviat possible, dels continguts que poguessin generar algun tipus de dany o perjudici, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu.

Il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que s'ocasionin a el sistema informàtic de l'usuari, fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, quan tinguin origen en un virus provinent de l'ordinador de l'usuari, mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix, d'avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu d'sistema electrònic motivats per causes alienes a il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS.

Normes d'Ús de la pestanya Notícies

A la secció Notícies s'informa sobre novetats, serveis oferts, dades d'interès i qualsevol informació general relacionada amb l'il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS. la present lloc web no ofereix la possibilitat de participar als usuaris amb els seus comentaris a les entrades publicades per il·lusiona GESTIÓ DE NEGOCIS a la secció Notícies.

Resolució de conflictes. Llei aplicable i jurisdicció

L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afecta els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

darrera modificació: 2 de març de 2021

Text legal desenvolupat per:

Àrea Digital Advocats, S.L.P.

adabogados.net